Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

Terminy wywiadówek w r.szk. 2018/2019

13 września 2018r.

-spotkanie nauczycieli z rodzicami w auli szkoły o godz.16.30,

-spotkanie wychowawców z rodzicami w klasach o godz. 16.45,

-spotkanie przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas
 z Radą  Szkoły (wybór przedstawicieli do Rady Rodziców) w świetlicy o  godz.17.30

08 listopada 2018r.

godz. 16.30 -sprawy bieżące

godz. 17.30 -konsultacje z nauczycielami

13 grudnia 2018r.

informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, w tym  zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem,

17 stycznia 2019r.

informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej

28 marca 2019r. 

konsultacje dla rodziców uczniów klas I-II;

przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów klas III,  w tym zagrożenia oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem

23 maja 2019r.

przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów klas I-II, w tym zagrożenia oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem

logo

Wyszukiwarka